Bola 22 (1/2)

1526 Words

NAGMADALING BUMALIK sa loob ng venue si Andrea nang marinig niya iyon mula kay Ricky. Ikinuyom na lang niya ang kanyang kamao matapos mailagay muli sa mukha niya ang kanyang suot na facemask. Iniwasan niya ito at mas piniling manahimik na lang.   "Oo, nakikita ko nga na masaya kang naglalaro..."   Hindi rin nga maintindihan ng dalaga kung bakit ang lakas ng kabog ng dibdib niya nang oras na iyon. Alam niya sa kanyang sarili wala na siyang nararamdaman sa binata, pinipilit niya itong itanim sa kanyang utak sa tuwing makikita niya ito. Nasa isip niya pa rin kasi ang ginawa nito sa kanyang panloloko noon. Ito ang sumira ng tiwalang ibinigay niya sa binata at hindi na raw ito muling mabubuo pa. Nandito siya upang panoorin lang itong maglaro, at hindi upang mahalin muli nang totoo.   Naal

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD