Bola 22 (2/2)

1572 Words

IBINALIK na muli ni Kap si Martin Suarez sa laro. Pinagpahinga na niya uli si Jimwel Abañez. Nagsimula na ring kalampagin ng mga manonood ang buong venue.   Sa Canubing ang bola at si Ricky na ang nagdala nito. Hindi na siya dinipensahan ni Vallada, bagkus ay naghintay na sa side nila ang mga kalaban.   Nakita agad ni Ricky ang pagbantay ni Mendoza sa kanyang kuya Martin. Ganoon din nga sa iba niyang mga kasama. Makikitang ayaw silang papuntusin ng mga ito.   Si Vallada ay nakaabang lang sa kanya. Maingat niyang pinapatalbog ang bola habang nakamasid sa paligid. Napansin na niya ang pagtakbo ni Martin palapit sa kanya, kaya mabilis niyang ipinasa rito ang bola. Pagkasambot ni Mendoza ay siya namang pagdikit dito ng kanyang defender.   “Baka sabihin mo foul ka na naman,” mahinang si

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD