Bola 31 (1/2)

1911 Words

ISANG ngiti ang sumilay sa labi ni Mover Flores matapos ang pagpigil ng Panthers sa kaibigan niyang si Von Aldaba. Sandali na ngang napatingin ang binata sa player na may numero tres sa likod na si Mendez. Nakaramdam siya bigla ng interes dito. Magmula kasi nang nakabalik ito sa laro nitong second half, ay nag-iba ang ihip ng hangin sa loob ng court.   Ang kaninang dehadong koponan ng Canubing sa mga mata niya ay kanya nang nakikitang bibigyan ng seryosong laban ang Bucayao. Kung nakapaglaro ba ito sa unang half ng game ay posible bang dikit ang laban? Hindi niya alam ang isasagot niya rito, at ang tanging paraan upang malaman ito ay ang panoorin hanggang sa huli ang game.   “I want you Von to win this game, pero this guy named Mendez...”   Hinaplos-haplos ni Mover ang buhok ng blond

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD