Bola 31 (2/2)

1929 Words

Pagkasambot ni Ricky ng bola mula sa pasa ni Alfredo ay sumilay muli ang ngiti sa kanyang labi. Ito na ang batang iyon, ang batang baguhan na nakikipagsabayan sa kanila kahit mas malakas at batak sila sa court. Pinanood niyang bitawan ng binata ang bola mula sa mga kamay nito at pumasok na naman ang isang tres mula rito.   Kumuyom muli ang kamao ni Ricky habang nasa itaas at muling kinalampag ng Canubing Crowd ang buong venue matapos iyon. 70-53 na at ang namamagang kalamangan kanina ng Bucayao ay unti-unti nang naghihilom.   Nagpatuloy ang laro at sumablay ang isang jumpshot mula sa naka-asul. Malakas na kinuha ni Adolfo Karim ang rebound at ipinasa ang bola kay Ricky.   Ang team ng Bucayao ay mabilis na nagsitakbuhan papunta sa side ng Canubing sa pag-aakalang isang fast-break na n

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD