Bola 23 (2/2)

2557 Words

ANG MAGKABILANG koponan ay nagharap na muli sa gitna ng court. Nagpasalamat sila sa magandang laban na ipinakita nila sa isa’t isa. Nang makaharap ni Mendoza si Mendez ay nakaramdam siya ng pagkahiya rito. Hindi kasi niya akalaing ibang-iba na ito. Akala niya ay mas magaling siya kumpara rito, pero sa larong ito ay kitang-kita na mas gumaling ito kumpara sa kanya.   “Magkita na lang tayo sa CBL! Ayos na rin itong nakita kong gumaling ka. Mas may dahilan lalo akong maging mas magaling pa!” nakangising wika ni Ken, matapos makipagkamay kay Ricky. Bago nga siya umalis ay napatingin din siya kay Martin Suarez na walang imik na kinakamayan ang nakakasalubong nito.   “Baka sa sunod na inter-barangay na lang. Kung makakasali uli ang Palhi,” wika ni Mendoza sa kanyang sarili at kinamayan niya

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD