Bola 24

2718 Words

HINDI malaman ni Ricky kung ano ang nangyari. Napatingin na lang siya sa orasan sa tapat niya habang siya ay nakaupo sa salas. Alas-siete na iyon ng gabi. Ang kagustuhan nga niyang magpahinga ay naglahong parang bula.   Matapos kasi ang sinabi niya sa mama ni Andrea, ay hindi na siya nakauwi pa nang pigilan siya nitong bumalik sa tricycle. Wala na siyang nagawa dahil hinawakan na siya ng mama ng kanyang kaibigan at hiningi sa kanya ang number ng kanyang nanay para sabihing dito siya matutulog.   Nakapagpalit na siya at nakapaglinis na rin ng katawan. Pinahiram din siya ni Andrei ng susuotin at dahil maghahapunan na, ay dito na siya tinawag ng mama nito. Nasa kusina ito at nakangiti sa paglapit ni Ricky.   “Ricky, ipagluto mo kami. Ikaw na ang bahalang umisip kung ano. Basta, nandiyan

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD