Bola 25

2980 Words

KINABUKASAN, napamulat na lang si Ricky na dama ang sakit ng kanyang buong katawan. Napatingin nga agad siya sa kanyang katabing si Andrei, at wala na ito roon. Nakaramdam pa nga siya ng bahagyang sakit sa kanyang ulo na tila sinasabing pumikit pa siya at matulog pa rin. Pero hindi pwede.   Kinapa niya ang cellphone na nakaipit sa ilalim ng kanyang unan. Kinuha niya iyon at tiningnan ang oras.   “Alas-otso na pala!” bulalas niya at agad na bumangon. Agad siyang pumunta sa harapan ng salamin at nagtanggal ng muta bago tuluyang lumabas. Hindi na nga siya tumingin sa paligid, habang siya ay naglalakad papunta sa CR nina Andrei. Pagdating niya sa harapan ng kanyang destinasyon ay bigla naman iyong bumukas at tumambad sa kanya ang isang babaeng gulo-gulo ang buhok. Basa ang mukha nito na ma

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD