Bola 28 (2/2)

2466 Words

“BARON! Anong klaseng laro iyon? Halos binuwaya mo na ang bola?” angal kaagad ni Kap pagbalik ng team niya sa bench ng mga player niyang pagod na pagod na kaagad sa unang quarter ng kanilang laro.   Pagkaupo ni Baron ay uminom kaagad siya ng tubig at pinalampas lang sa kabilang tainga ang sinasabi ng kanilang coach.   “Ang lakas kap ng sentro nila...” wika naman ni Florante na nagkaroon pa ng sugat sa tuhod matapos niyang makipag-agawan ng rebound sa player na si Gonzaga. Hindi na rin naman bago sa kanila kung sino ang center na iyon ng Bucayao, sapagkat isa iyon sa malalakas na rebounder ng siyudad pagdating sa torneyong ito.   Halos mga wala pa sa 35 years old din ang mga player ng Bucayao kaya parang hindi napapagod ang mga iyon kahit na balat sa balat ang larong gawin nila. Kaila

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD