Bola 42

2548 Words

SINAMBOT ni Alfante ang bola mula kay Johnson at nasa kanila na muli ang possession. Pagdating sa side nila ay mabilis siyang binantayan ni Ricky na ikinaseryoso niya kaagad. Pinatalbog niya ang bola nang maayos sapagkat alam niyang posibleng maagawan siya nito. Naalala pa niya ang ginawa nito kanina, ramdam pa rin niya ang inis sa pangyayaring iyon.   “Mendez, Mendez, kung ganoon, marami ka nang alam sa basketball ngayon,” mahinang winika ni Rommel at dito na siya kumuha ng bwelo. Aminado siyang magaling ang ginawa ni Mendez, pero para sa kanya ay siya ang mas malakas kumpara rito. Siya ang mas magaling.   “Magaling na player si Mendez.” Bigla rin niyang naalala ang sinabi ni Karlo Ibañez matapos ang laban nila noon kontra sa CISA. Simula ng araw na iyon ay parang hindi na siya pinapa

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD