Bola 43

2839 Words

NAPATINGIN sa scoreboard si Morris pagdating nila sa kanilang bench. Ang mga kasama naman niya ay parang normal lang na nagsiupuan at lahat sila’y makikitang hindi pa pagod. Dito na rin nga nagsalita ang kanilang coach, hindi ito tumawag ng time-out para sirain ang momentum na nagagawa ng Canubing Panthers.   “Kumusta ang kalaban ninyo?” tanong ng coach nilang si Leo Herrera, isang 36 years old at isa sa mga konsehal ng barangay ng Lalud.   “Malakas sila coach. Magandang kalaban. Nakaka-thrill,” wika ni David Alamazan na relax lang na nakasandal sa kanilang bench.   “Ikaw Rommel? Kumusta ang match up mo kay Mendez?”   Napalagok kaagad ng tubig si Rommel nang marinig niya iyon. Sandali siyang sumeryoso na mabilis ding naglaho nang magbigay siya ng mapanlabang tingin sa kanyang coach

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD