Bola 44

2691 Words

21-9 at pabor sa Lalud White Sharks ang laro, at ang oras na natitira sa laro; 2:54.   Bago pa ba para sa kanya ang ganitong sitwasyon? Hindi, dahil ganito rin siya noong nagsisimula siya sa paglalaro ng basketball sa CISA. Palaging tinatambakan, palaging nalalamangan sa umpisa. May mga laro nga ring walang nagchi-cheer sa kanila at kadalasa’y sila ang underdog. Ganito rin iyon, katulad nito.   Kahit sino pa man ang maging kasama niya sa team, dapat siyang magtiwala rito. Bawat isa ay may natatagong lakas, at may natatagong potensyal. Nagsimula rin siya sa pagiging mahina, at lumalakas siya habang tumatagal. Hindi man niya nakakalaro madalas ang ilan sa mga ka-team niya sa Canubing 1, alam naman niyang lahat sila ay gusto ang larong ito... at ito ang nakikitang paraan ni Ricky para man

Read on the App

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD