Bola 39 (1/2)

1494 Words

KINABUKASAN, maagang gumising si Ricky para mag-jogging. Pagkagising nga niya ay napangiti kaagad siya dahil naaalala pa rin niya ang nangyari sa kanyang pagpunta kahapon kina Andrea. Hindi niya masabing may chance na magkabalikan sila, pero sa ipinakita ng dalaga sa kanya, ay nararamdaman niyang parang may posibilidad na mangyari iyon.   Mabilis niyang kinuha ang bola at nagsimula nang tumakbo habang pinapatalbog ito. Punong-puno siya ng enerhiya nang umagang iyon at makikitang masaya si Ricky nang mga oras na iyon. Maririnig sa kalsada ang tunog ng tumatalbog niyang bola at hindi maiwasang mapalingon ng mga ilang nagkakape sa terasa ng kanilang mga bahay. Ang mga sasakyang dumaraan at lumalampas ay hindi naman maiwasang mapabusina.   Nasa isip ni Ricky na makakalaban niya sa sunod si

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD