Bola 32 (2/2)

1729 Words

Nagdilim ang paningin ni Von at isang mabilis na paghinto ang kanyang ginawa na sinundan niya nang sal-itang dribbling ng bola sa ilalim ng kanyang dalawang binti. Nakita na nga niya ang mabilis ding paghabol pabalik sa kanya ni Semeron at sa pagkakataong iyon ay tumakbo siya habang pinapatalbog ang bola upang salubungin ito.   Subalit nabigla si Baron nang sa paglapit ni Aldaba sa kanya ay bigla nitong dinakot ang bola at iniikot sa ere. Mula sa kanyang kaliwa papunta sa kanyang kanan. Sinabayan din iyon ng isang biglaang paghakbang ng kanang paa papunta sa kanang direksyon.   Isang euro-step iyon at nang nasa tabi na siya ni Semeron ay dito na napangiti si Von Aldaba. Isang mabilis na pagtalon gamit ang kanyang kaliwang paa, at bahagya pa siyang pumaatras. Nakaangat pa nga ang kanyan

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD