Bola 33 (1/2)

1632 Words

NAPATINGIN si Von sa scoreboard sa itaas matapos niyang uminom ng tubig. Isa na lang ang lamang nila at kung pagbabasehan ang laro ng kanilang kalaban ay posible pang talunin sila ng mga ito. Naramdaman nga rin ng binata ang pagpunas sa kanyang pawis ng kanyang girlfriend gamit ang towel na hawak nito. Sa lahat ng babaeng dumaan sa kanya ay ito lang ang napansin niyang supportive sa ginagawa niya. Ang babae ring ito ang nag-iisang hindi siya hiningian ng materyal na bagay. Ito rin ang babaeng handang matugunan ang init na gusto niyang ilabas sa oras na maramdaman niya ito.   Alam ni Von na iba ang dalagang ito sa mga dumaan sa kanya.   “Babe, mananalo kayo. Hindi ba?” malambing na wika ng dalaga at niyakap pa nito ang kanyang boyfriend sa kabila ng pawis na bumabasa sa jersey nito.  

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD