Bola 34 (2/2)

1195 Words

Si Kap naman ay napahawak na lang sa kanyang noo nang makita ang bangayan ng dalawa. Ni wala silang pakialam sa malakas na cheer ng crowd. Ni wala silang pakialam na nakapuntos sila.   “Tay, mukhang sakit sila sa ulo pero... ang galing ng mga iyan,” mahinang winika ni Konsehal Wilbert sa tabi ng kanyang amang kapitan. Sabay na ngumiti ang dalawa dahil ngayon lang nila nakitang may kakaibang sigla ang kanilang team kahit maraming beses na silang naglaro sa ligang ito.   “Oo nga, kakaiba ang taon na ito. Nararamdaman ko... May pag-asa na tayong mag-kampeon kung magbibigayan ang dalawang ito,” wika naman ni Kap habang nakatingin sa loob ng court.   Si Ricky naman ay napatakbo sa dalawa at sinira niya ang yabangan ng dalawa sa pamamagitan ng pagdaan sa gitna ng dalawa. “Tama na iyan mga

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD