Bola 35 (1/2)

1892 Words

DUMIRETSO si Von sa parking area ng coliseum. Kinuha niya sa loob ng kanyang dalang bag ang susi ng kanyang pulang kotse. Pinindot niya ang button sa gitna nito at tumunog kaagad ang kanyang mamahaling sasakyang naroon. Pagdating niya sa oto niya ay naroon ang kanyang kuya na si Mover. Napatingin pa siya sa kabilang parking area kung saan ay may isang itim pang kotse. Naroon ang blonde na girlfriend ng kanyang kapatid at nakatingin lang sa kanilang dalawa.   “Yow!” bungad ni Mover na nakapamulsa habang nakasandal sa kanyang kotse.   Pasimple namang bumuntong-hininga si Von at nginisian ang kanyang kuya.   “Ita-transfer ko sa account mo mamaya,” wika niya at nginitian siya ni Mover.   “Thank you. By the way, ano’ng masasabi mo sa game? I didn’t expect na matatalo kayo. May isang pla

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD