Bola 35 (2/2)

1604 Words

LAMPAS alas-dose na ng tanghali nang lumabas si Ricky mula sa kanyang kwarto. Pagkatapos nga niyang magbihis kanina pagkauwi niya galing sa laro ay nakatulog siya. Hinihimas-himas pa nga niya ang kanyang mga kalamnan dahil parang sumasakit. Ramdam pa niya ang tila pagbangga sa kanya ng mga malalaking manlalaro ng kalaban nilang Bucayao Waters kanina.   Nakita siya kaagad ng kanyang nanay na kasalukuyang nanonood ng TV nang oras na iyon.   “Kumain ka na, nasa lamesa ang ulam,” ani nito sa kanya at agad nga siyang dumiretso roon. Uminom muna siya saglit ng tubig at umupo sa harapan ng mesa na may nakataob na malaking bilog na panakip sa pagkain.   Pagkaupo niyang dala ang pinggan ay inilabas niya ang kanyang phone. Hindi pa niya nao-open ang kanyang f******k at messenger magmula kanina

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD