Bola 36 (1/2)

1282 Words

KILALA mo ba si Ricky Mendez?   Napahinto si Andrea nang marinig ang tanong na iyon mula kay Rich. Napatingin siya sa dalaga at nakita niya ang ngiti nito.   “R-ricky Mendez? K-kilala mo siya?” medyo nautal na tanong ni Andrea. Napalunok pa nga siya ng laway dahil kilala raw yata ni Rich ang lalaking iyon.   “I saw you kanina sa game. Nilapitan ka niya. Ang totoo kasi, nasa upper part lang ako ng kinauupuan mo,” nakangiting sagot ni Rich. Parang umurong nga ang dila niyang sabihing kakilala niya ang binata at kanyang kaibigan ito.   Biglang nakaramdam ng init sa pisngi si Andrea nang marinig niya iyon. Nakaramdam siya ng hiya dahil nakakahiya nga naman ang nangyaring iyon dahil ipinagtinginan siya ng lahat dahil sa ginawa ng lalaking iyon. “Kasalanan mo itong mokong ka!”   “A-ah.

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD