Bola 36 (2/2)

2137 Words

“Oo, kaibigan ko siya,” nakangiting wika ni Ricky at napatingin siya kay Rich.   Si Andrea naman ay biglang napalunok ng laway at napatingin sa katabing dalaga. Tinanong niya ito kanina kung kakilala niya si Ricky, pero wala itong sinagot na oo. Bagkus ay parang ipinalabas nitong nakilala lang niya ito dahil sa game kanina.   “Tunay ba iyon Rich Melendrez?” seryosong tanong ni Andrea na biglang kumabog ang dibdib matapos iyon. Panibagong babae na naman. Sandali ring bumalik sa alaala niya si Mika at bahagya siyang napakuyom matapos iyon.   Napatango naman si Rich at sinabi niyang kaibigan niya si Ricky Mendez. Isang malamig na ngiti naman ang ipinakita ni Andrea sa kanya. Nakaramdam siya ng kaba matapos iyon. Tumingin pa nga ito kay Ricky pagkatapos, na sinundan din ng biglaan nitong

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD