Bola 37 (1/2)

1561 Words

MORRIS Serna. Siya ang palagi ang MVP ng Inter-barangay ng Calapan City ilang taon na ang nakakaraan, subalit nang maglaro na si Mover Flores para sa koponan ng Camilmil ay napakabilis siyang pinalitan nito sa tronong kinauupuan niya sa loob ng tatlong taon.   Kagagaling lang niya sa Calapan Coliseum at nakita niya ang koponang sunod nilang magiging katunggali. Tatlong araw nga mula ngayon ay lalabanan nila ang Canubing Panthers. Nakita niya ang estilo ng team na iyon at tatlong malalakas na manlalaro ang naroon na dapat niyang paghandaan.   Pagdating niya sa maliit nilang bahay sa barangay ng Lalud ay agad siyang sinalubong ng kanyang lolo na abot tainga kaagad ang ngiti nang makita ang apo niyang kulay pula ang buhok. May dala itong isang supot ng tinapay na lumalambot kaagad sa sand

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD