Bola 37 (2/2)

1484 Words

KINAHAPUNAN, agad na nag-practice si Rommel Alfante sa court na nasa kanilang bakuran. Sariwa pa nga sa alaala niya ang ipinakitang laro ni Ricky Mendez kanina sa laban nito sa Bucayao Waters. Ibang-iba na ito kumpara sa nakita niya rito nitong nakaraang CBL. Malinaw niyang nasaksihan ang malaking pagbabago sa laro ng player na iyon.   “Hindi ko akalaing sasali ka sa Inter-Barangay, Ricky Mendez,” sabi niya sa sarili habang pinapatalbog ang bola. Kasalukuyan din siyang nakatingin sa basket at pagkatapos ay binitawan niya ang isang hindi kalayuang jump shot.   Pumasok iyon at kasabay noon ay naalala niya bigla ang kanyang kuya Reynan. Wala ito ngayon sa bahay nila dahil nasa Maynila ito upang mag-review para sa board exam nito. Kung nandito raw ang kapatid niyang iyon ay baka si Mendez

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD