Chapter 1-Introduction

1045 Words
Paglabas ng pintuan ng ospital, nanginginig pa rin ang kamay ni Cheska na hawak ang test sheet, umaagos ang luha mula sa gilid ng kanyang mga mata, ngunit hindi niya alam kung ito ba ay kaligayahan o pag-aalala. "Mrs. Cheska Grey, buntis ka." Ang mga salita ng doktor ay paulit-ulit sa kanyang tainga. Tatlong buwan na ang nakalilipas, ikinasal siya kay Drake Gray, ang may-ari ng Bilyunaryong Grey Enterprises Holdings, Inc. Sa araw ng kasal nila ni Drake, ang mga kababaihan sa lungsod ay naiinggit na kahit siya mismo ay nakadama na siya ang pinaka masaya at pinakaswerte na babae sa buong mundo. Mula sa araw na nakilala niya si Drake sa edad na sampu, si Cheska Steele ay nagtanim ng isang binhi sa kanyang puso.Binhi ng pag ibig para kay Drake. Sa nagdaang labindalawang taon, upang habulin ang mga yapak ni Drake Grey, nagsumikap siya upang mapagbuti ang kanyang sarili, upang makita lamang siya sa karamihan ng tao. Palagi niyang naramdaman sa tuwing sila ni Drake ay magkasama, na sila ay mga taong mula sa dalawang mundo, paano ang isang ligaw na bata na lumaki sa alikabok  at sa isang ganoong lalaki na ang pamilya ang Top 5 sa mga pinaka mayamang pamilya sa buong mundo. Ngunit hindi ko alam kung pabor ito o kapalaran ng Diyos. Tatlong buwan na ang nakalilipas, nagpunta siya sa isang bar party kasama ang kanyang mga kaibigan upang magdiwang ng kaarawan ng kanyang kaibigan na si Ana. At ng umaga, Nagising na lamang siya kinaumagahan at nakita niyang nakahiga sa tabi niya si Drake. Ang maliwanag na pula sa mga puting sheet ay nakasisilaw, na naglalarawan sa kung ano ang nangyari sa kanya at kay Drake Grey kagabi. Bago pa huli na isipin kung ano ang nangyayari, ang pintuan ng silid ay kinatok, at isang pangkat ng mga reporter ng media ang humarang sa pinto, at hindi makapaghintay na ipahayag ang katotohanang ginugugol ni Drake Gray at ng misteryosong babae. night out. Ang pamilyang Gray ay ang bilang isang pamilya sa Seattle at isang piling tao na pamilya. Ang matandang si Elliot ay isang makalumang tao. Matapos malaman ito, agad niyang inanunsyo ang kasal nina Drake Gray at Cheska Steele. Para kay Cheska, ito ay tulad ng isang panaginip, ngunit hindi ito isang magandang panaginip. Dahil hindi siya mahal ni Drake, kinamumuhian pa siya at pinangdidirian. Mapoot ang kanyang hitsura sa tuwing nakikita siya,Dahil nilinaw nito sa kanya ng paulit ulit na isang babae lang ang importante sa kanya,  iyon ay ang kanyang Step-sister, si Mia Steele. Sa kabila nito, nakakuha ng lakas ng loob si Cheska at tinawag si Drake. Tumunog ang cellphone ni Drake ng makita ang kanyang pangalan sa screen at Di siya nagatubiling binaba ang tawag ni Cheska, kaya't nagpadala na lamang siya ng isang text message na sinasabing mayroon siyang mahalagang impormasyon na sasabihin, inaasahan niyang na siya ay makakauwi ng maaga ngayong gabi. Tatlong buwan pagkatapos ng kasal, hindi umuwi si Drake ng gabing iyon. Nag-iisa si Cheska tuwing gabi. Nag iisip siya kung tungkol sa kung saan nagpalipas ng gabi si Drake, Ang lagi iniisip ni Cheska ay nagpapalipas ito sa bahay ng kanya Step sister.  Malamig ang puso ni Cheska, Alam niyang walang balak si Drake ngayong gabing umuwi sa kanilang tahanan. Naligo na siya at magpapahinga na sana nang marinig niyang bumukas ang pinto. Nang itaas niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang matipunong lalaki at guwapong mukha, at biglang nawala sa kontrol ang pintig ng kanyang puso. "Drake, bumalik ka na." Maingat niyang tinawag ang kanyang pangalan, na may isang maliit na ngiti sa kanyang payak na mukha. Ngunit hindi siya nito binigyan ng  importansya, hinawakan siya ng lalaki sa braso at itinapon siya sa kama nang walang awa. Ang kanyang malinaw na mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa baba ni Cheska, at ang mga mata nito ay basang-basa sa kalasingan at punong puno ng galit. "Cheska, Napaka ka desperada mo talagang mapasayo ako, kaya gusto mong umakyat sa aking higaan na may kasuklam-suklam na paraan, ha?" Naglalaman ang magnetikong tinig ng lalaki ng panunuya at labis na pagkasuklam. Namumutla ang mukha ni Cheska, nakatingin sa mukha na ito na hinahangaan ng labindalawang taon, isang mapurol na sakit ang nagmula sa kanyang puso. "Drake, hindi mo naintindihan ..."saad ni Cheska "Änong hindi malinaw sa ginawa mo?" At  dahil sa kalasingan nito, agad naman itong nakatulog, kaya't natulog na lamang si Cheska. Kinabukasan, nagising si Cheska. Hindi siya ganap na puyat, at biglang itinapon ni Drake sa kanyang harapan ang isang kahon ng mga contraceptive. "Kainin mo to." Sabi ni Drake sa kanya. Itinaas ni Cheska ang kanyang mga mata at nakita na si Drake ay maayos na nakadamit, at ang kanyang malamig at marangal na hitsura sa sandaling ito ay ganap na naiiba mula sa brutal na Satanas ng kagabi. Pagkakita sa kahon na ito ng mga contraceptive, nagsimulang manginig ang puso ni Cheska. Siya ay buntis at hindi maaaring uminom ng mga tabletas para sa birth control, na maaaring maging sanhi ng malformations ng pangsanggol. "Bat di mo pa binubuksan? Gusto kong makitang kinain mo iyan sa harap ko"Galit na saad ni Drake sa kanya. Medyo naiinip si Drake nang hindi tumugon si Cheska. "Cheska, sinasabi ko sa iyo, huwag mong balaking na ma buntis sa aking anak, hindi ka karapat-dapat na ma buntis sa aking anak!"saad nito. Ang mga salita ng lalaki ay nahulog pinarusahan puso nmi Cheska. Tila isang malamig na hangin ang biglang tumama sa puso ni Cheska. Akala niya ang bata ay magiging isang tagumpay sa pagitan nila, ngunit siya ay naging walang muwang. Wala pa nga siyang lakas ng loob na sabihin sa lalaking ito na buntis siya sa kanyang anak. Pinagmasdan ni Drake Grey ang malamig na mga mata. Walang pagpipilian si Cheska. Naghukay siya ng gamot at pagkatapos ay nilamon ito. Sa katunayan, itinago niya ang gamot sa kanyang bibig sa ilalim ng kanyang dila. Medyo nagaalala si Cheska, natatakot na makita siya ni Drake, ngunit nagkataon, nag-ring ang kanyang phone. Sumulyap si Drake sa tawag at sinagot ang telepono nang walang pag-aalangan. Hindi nagtagal, ang kanyang dalawang magagandang kilay nag tagpo at malalim na nakakandado. "Ano, nagpakamatay si Mia?nabiglaang saad ni Drake na may halong pag aalala.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD