Chapter 2

577 Words
Narinig ni Cheska ang pag-uusap sa kabilang linya na sinubukang magpakamatay ng kanyang kapatid na si Mia? Hindi alintana ang pisikal na kakulangan sa ginhawa, dali-dali siyang naghilamos, binago ang kanyang damit nang mabilis, at dumiretso sa baba. Akmang tataboy na si Drake nang biglang bumukas ang pinto ng co-pilot. "Tanggalin mo ang iyong mga maruming kamay, sino ang nag bigay ng pahintulot sa iyong sumakay sa kotse ko?" Biglang binawi ni Cheska ang kanyang mga kamay nang marinig ang sabi ni Drake. Mahinahon siyang tumingin kay Drake, kasing kababa ng alikabok. "Drake, nag-aalala din ako tungkol sa aking kapatid,  Gusto kong sumama sayo sa pagbisita sa aking kapatid, gusto kong malaman ang kalagayan niya ngyon." "Nag-aalala ka ba ?! naiinis na tinanong niya si cheska," Kung namatay si Mia, hindi ka ba ang pinakamasayang tao? " Nang uuyam na pahayag ni Drake. Naiinis niya tinitigan ang babaeng nakatayo sa kanyang kotse ng malamig niyang mga mata sa pagkasuklam, pagkatapos ay tinapakan ang accelerator. Namumutla ang mukha ni Cheska, at makalipas ang ilang segundo sa pagkataranta, agad siyang tumawag ng taxi at sumunod sa sasakyan ni Drake. Sa gitnang ospital, sinundan ni Cheska si Drake sa isang tiyak na ward. Nakita niya si Drake na naglalakad patungo sa hospital bed na may nag-aalala na ekspresyon. Si Mia ay nakaupo sa kama ngayon, ang maputla niyang mukha at basang mga mata, labis na nalulungkot. Ngunit sa kabutihang palad, ang kanyang buhay ay hindi nasa panganib, huminga ng maluwag si Cheska sa katahimikan. Nang makita si Drake na paparating, bumagsak ang ekspresyon ni Mia at sumandal siya sa kanyang mga braso na nasasaktan. "Drake ..."saad ni Mia Tinawag niya ang pangalan ni Drake nang buong pagmamahal, nagreklamo ng mga hinaing sa kanyang mga braso. Ang larawang ito ay lumitaw sa harap ng mga mata ni Cheska na parang sina Drake at Mia ay isang mapagmahal na mag-asawa, at si Cheksa ay isang harang lamang sa kanilang pagmamahalan. Pinigilan ni Cheska ang sakit sa kanyang puso at humakbang. "Mia "Cheska" ... Hindi inaasahan ni Mia na papasok siya mula sa pintuan. "Cheska, ikaw isang malanding babae, na pinlano mong akitin si Drake! Gaano ka naglakas-loob na makita si Mia!" Papasok na sana siya, biglang may galit na sumpa na tumunog sa likuran niya. Pamilyar siya sa boses na ito, ang ina ni Mia na si Mari. Binaling ni Cheska ang kanyang ulo, ngunit hindi niya inaasahan ang isang mabigat na sampal na ibinato sa kanyang mukha, at nasilaw ang kanyang mga mata. "Ikaw ay walang kahihiyan kalapating mababa ang lipad! Kinupkop ka ng aming pamilya, pinakain ka ng pagkain, binigyan ka ng damit, ngunit eto ang igaganti mo sa amin, at plinano mong nakawin ang kasintahan ni Mia!" Si Mari ay tumutukoy sa kanya, tatlong buwan na ang nakakaraan Hindi maipaliwanag na si Cheska ay natulog kasama si Drake, ngunit ang pangyayaring ito ay hindi niya talaga Plinlano. Nais magpaliwanag ni Cheska, ngunit kumuha ng isa pang sampal sa kabilang panig. Ang sampal ay agad na nag-agos ng dugo mula sa mga sulok ng kanyang bibig, lumiwanag ang mga mata sa kanyang mga mata, at muntik na matulala, kasunod ang galit na boses ng ama ni Mia na si Ram. "Cheska, hindi ka na miyembro ng aming pamilyang Steele mula ngayon. Wala ka ng pamilya, isang babaeng walang kahihiyan, walang prinsipyong kalapating mababa ang lipad upang makamit ang mga layunin!" pinalayas ni Ram si Cheska mula sa silid na iyon.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD