Chapter 3

722 Words
Si Cheska, na hindi inaasahan, ay sinampal ng malakas ni Ram sa lupa.  Awtomatiko niyang pinoprotektahan ang kanyang tiyan  . Si Ram, sinampal ulit ng malakas ang kanyang pisngi. "Malanding babae ka! Paano nag tangkangmagpakamatay si Mia ng dahil sa isang katulad mo! Ikaw ang sumpain!" Nakuyom ni Ram ang kanyang mga kamay sa galit sa bawat salita niya at kinaiinisan si Cheska nang labis. "Huminahon po kayo, papa, dahil wala akong relasyon kay Drake, hindi ko sinisisi si Cheska." Mahinang boses ni Mia na nagmula sa ward. Ang bibig ni Cheska ay nagbubuga ng dugo at ang ulo niya ay umuusok sa galit. Masakit niyang itinaas ang kanyang mga mata at nakita si Mia na nakasandal sa dibdib ni Drake na may luha sa mga mata. Nakayakap si Mia kay Drake, ang kanyang magiting na kilay na tinina ng walang katapusang paglalambing at pag-aalaga para kay Mia na humihikbi. Ang larawang ito ay napakainit, ngunit masakit sa puso ni Cheska. "Kung hindi ito nangyari, ang asawa ni Drake ay dapat si Mia, hindi ikaw malanding babae ka. "saad ni Mari Bagaman ang insidente na nangyari sa pagitan nila dalawa ni Drake ay nakapagbigay ng guilt kay Cheska dahil may nararamdaman siya para kay Drake ng di sinasadya. "Mia, pinoprotektahan mo pa rin ang kalapating mababa ang lipad?saad ng kanyang ama. " Kung hindi pa niya inakit si Drake, ang batang babae ng pamilyang Grey ay ikaw! Hindi ka sana malulungkot at magpatiwakal ng dahil ikaw ay hiwalay kay Drake. Napakabait mong magsalita para sa kanya! " Galit na saad ni Ram sa kanyang anak na babaeng si Mia. "Huwag mong sabihin yan, tay." Bumuntong hininga si Mia, nakatingin kay Cheska na may sugat na hitsura, "Cheska, kung gusto mo si Drake, maaari mo namang ipagtapat sa akin ng hindi ako masasaktan ng ganito, ngunit bakit mo ginagamit ang pamamaraang ito? Nakuha mo si Drake sa pamamaraang ito,ang ka isa isang lalaking minahal ko. Ako ay labis na nabigo sa iyo. " "Mia, hindi ko ito kasalanan ..." "Mangahas ka pang sabihin na hindi ikaw yun!" Galit na saad ni Ram, "Ikaw na malanding babae, nagmamatigas ka pa ring aminin ang kasalanan mo. Sinampal ng malakas ni Ram si Cheska, biglang napahawak si Cheska sa kanyang sinampupunan at likas na protektahan ang ibabang bahagi ng kanyang tiyan gamit ang mga kamay. "Hindi ka lalabas? Gusto mo bang bugbugin ka dito?" Malamig na boses ni Mari. Nanginginig si Cheska at bumangon mula sa sahig. Nakita ni Cheska na hawak ni Drake na may paglalambing si Mia, at siya ay nasasaktan kapwa pisikal at sa puso. Para sa kapakanan ng bata sa kanyang tiyan, kinailangang umalis ni Cheska. Tinakpan niya ang namamaga niyang pisngi, at tumakbo palayo. Kaagad na tumakbo siya sa pintuan, nalaman ni Cheska na nawawala ang kanyang mobile phone, at kailangan niyang bumalik. Naglalakad papuntang elevator, bumukas lang ang pinto ng elevator, hindi inaasahan ni Cheska na lumabas si Drake. Ang kanyang buong pagmamalaking nakatayo na pustura, magandang-maganda at kilalang mga tampok na mukha nito na palaging nakasisilaw sa karamihan ng tao. Nakaka agaw ng pansin ang kagwapuhan nito. Nagtataka lang si Cheska kung bakit agad umalis si Drake, hindi ba dapat mas kasama pa niya si Mia? Ibinaba ni Cheska ang kanyang ulo at naglakad papasok sa elevator.Tulad ng isang walang kahihiyang magnanakaw, tahimik siyang lumakad patungo sa harap ng ward ni Mia, at nakita niya ang telepono at nahulog sa kanto ng pintuan. Nais ni Cheska na kunin ang kanyang mobile phone at umalis. Balak niyang yumuko nang marinig ang puno ng tawa ni Mia. "Aba! Isipin mo lang ang ibong binugbog , komportable talaga ako na mahal ako ni Drake at hindi yung babaeng taga bukid!" Taga bukid? Medyo hindi makapaniwala si Cheska, tinutukoy ba siya ni Mia? "Huh! Kung hindi pa ako napunta sa maling silid ng gabing iyon, ako na sana ang kasama ni Drake sa gabing iyon!  Nang maisip ko na si Cheska ay natutulog kasama si Drake, Naiinis ako! Ako na sana ang napangasawa ni Drake ngyon .isa na sana akong ganap na Grey. " Bumagsak ang boses, matalim na namula ang mukha ni Cheska, naninigas ang kanyang katawan, at maging ang paghinga niya ay medyo tumigas. Tila totoo ang kanyang isip nuon, ngunit hindi siya makapaniwala sa narinig niya lamang galing kay Mia.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD