Story By Phương Linh Nguyễn
author-avatar

Phương Linh Nguyễn

bc
Thầy giáo! Thầy là của em
Updated at Mar 17, 2023, 07:31
Chuyền tình: một thầy giáo và một game thủ Hai ngừoi gặp nhau trong một trận đấu game Thụ: thầy giáo: Đới Hàm Công: game thủ: Phong Từ Văn Đới Hàm từ nhỏ đã có đam mê rất lớn đối với game sau kho học xong cấp ba cậu muốn trở thành một game thủ nhưng bị cha mẹ phản đối phải trở thành một thầy giáo Phong Từ Văn thì khác chuyện anh muốn theo đuổi ước mơ trở thành game thủ hoàn toàn được gia đình ủng hộ
like