Story By Anj Jimenez
author-avatar

Anj Jimenez

ABOUTquote
Anj Jimenez is a Filipino author writes Fantasy Romance to entertain. Anj won Penmasters League Undiscovered Gem of the Year 2019 Category, PL Model Student of the year (2018-2019), and TheJLPProject Tough 35 Nominee 2016. She writes fantasy romance not just for teens but also for young adults; recent books include Tunay na Diwa ng Kapaskuhan (SBC),Libro ni Juan (Inspr1), Bloomed Words (Writer One Love), and Anino ng Kasikatan (SBC). Most of her story are under Romance, Fantasy, Action in which are in Novels and Novellete form. Anj is adventurous when it comes to writing. She doesn\'t want to be contained in one box rather she would always think out of it to be able to produce stories with her own imprint. To find out more about her works for Dreame user of all ages visit her stories. They might not be perfect for you but for her, her stories are her babies. Completed stories: Girlfriend ako ng Gangster When Love Sucks On-going stories: The Heiress The Celestial Guardians A Demon\'s Cry Soon to update: Imprint Keeper Please support her and her stories. FB : Anj Jimenez Page on FB : Author Anj Jimenez
bc
Secrets of the Crown
Updated at Sep 8, 2023, 06:52
Focusing on the life of Lady Maud Varnhame – the daughter of the fallen General Alfred Varnhame who brought great pride to their country – wanted to gain access in the Palace to investigate the circumstances surrounding her mother's death. Once she got the chance to enter the palace, she made sure to gain the King and Princes attention. She succeeded and was invited to a marriage date with the second Prince Luke Langeton. However, when she thought things are going her way, Sir Reed Slyfield – the royal aide of Prince Luke – warned her to walk away and not to look in the past. And when things gets out of hand, she will be saved by one. Trying not to give in to her growing emotions, Lady Maud shoves them deep down inside in order to focus on her purpose, but after circumstances, she realizes she can't control her heart.
like
bc
Marahuyo
Updated at May 12, 2022, 19:38
Matagal ng panahon ang nakalipas, daan-daan at samu't saring elemento ang nagpapakita sa kalaliman ng gabi. Nang mga panahong iyon, pagmamay-ari ng mga elemento ang gabi at ang umaga nama'y sa mga tao. Karaniwan lamang ang ganoong pangyayari sa lumang panahon. Ngunit sa pagdaan ng maraming taon, nawala ang mga elemento at nabubuhay na lamang sa kuru-kuro at kuwento. Bata pa lamang ay naniniwala na si Eeya na totoong nabubuhay ang mga elemento dahil na rin sa impluwensya ng kanyang Lola Esting. Matapos mawala ang kanyang lola, nanatili si Eeya sa kanilang munting templo upang kanyang alagaan. Mag-isa man ay hindi nawalan ng inspirasyon si Eeya dahil sa bagong ka-eskwela niyang si Joaquin. Hindi man naging maganda ang kanilang unang pagkikita ay gagawin niya ang lahat para mapalapit ang loob nito sa kanya. At sa pagdating ng araw ng paghahandog na siyang kapistahan ng pasasalamat sa kanilang baryo, isang misteryosong lalaki ang dumating upang magdasal. Unang tingin palang ni Eeya sa kanya ay alam niyang may kakaiba na rito. Hindi nagkamali si Eeya sa kanyang hinala. Dahil mismo sa kanyang harapan ay nag-iba ng anyo ang lalaki at kanyang nakilala ang kinatatakutan ng lahat ng elemento-- si Isagani.
like
bc
The Heiress
Updated at May 6, 2022, 05:44
Si Avianna Castillo ay isang masunuring anak sa mapagpamahal niyang pamilya. Gayunpaman, pinili niyang umalis sa kanilang mansyon upang iwasan ang mga kakaibang nilalang na umaaligid sa kanya. Ngunit nagbago ang lahat nang tawagin siya para sa isang important meeting sa mansyong minsan na niyang iniwan. Bata pa lamang si Archer Luna ay nakatakda na ang kanyang buhay. At sa pagtungtong niya sa tamang edad ay nagkaroon siya ng pagkakataon upang mabago ang kinagisnang buhay. Noon pa man ay alam na ni Archer ang maaaring mangyari sa kanya. Ngunit matatanggap ba ni Avianna ang parteng kailangan niyang gawin upang mailigtas si Archer at ang kani-kanilang mga angkan?
like
bc
Imprint Keeper
Updated at Dec 21, 2021, 08:58
Sa pagalaw ng kalabang matagal nang nagmamasid, mabubunyag ang naka-ukit na sikretong iniwan sa kanya ng kanyang ina. Sikretong magdadala sa kanya sa kapahamakan at bisig ng dalawang binatang magpapaligaya't wawarak sa kanyang pagkatao at pagmamahal. Makakamit ba ni Althea ang kanyang pangarap o tuluyan nang masisira dahil sa kapangahasan ng kanyang ina? Anong kasinungalingan ang maglalayo sa kanila ng kanyang tunay na mahal? Sino nga ba ang tunay na kalaban?
like
bc
The Celestial Guardians
Updated at Oct 30, 2021, 12:03
Bilang nag-iisang dugong bughaw na nabubuhay ay kailangang harapin ni Nia Olivia ang pagluklok sa kanyang bilang panibagong prinsesa ng Bansang Daestre. Nalugod na tatanggapin ni Nia ang responsibilidad sa Banal na Pagsalin na gaganapin sa Palasyo ng Imperial. Si Prinsesa Ifri na siyang kasalukuyang prinsesa ang mangunguna sa okasyon kasama ang anim na magigiting na kawal ng palasyo na mas kilala bilang Kusai. Bawat isa sa mga Kusai ay taglay ang armas na may natatanging kapangyarihan na kung tawagin ay Karisma. Ngunit ang inaakalang masayang okasyon ay mababalot ng kasamaan. Sa layuning mamuno sa bansa ay nagkaisa ang mga Kusai at pinatay si Prinsesa Ifri sa harapan ni Nia. Makakatakas man sa bingit ng kamatayan ay isisisi kay Nia ang pagkamatay ng prinsesa. Maipagtatanggol ba ni Nia ang kanyang sarili laban sa mga makapangyarihang Kusai kung ang tanging pinaghahawakan niya ay ang ipinamanang kwintas ng kanyang pamilya?
like
bc
A Demon's Cry
Updated at Aug 27, 2021, 10:44
Strange things began to happen when Seira and her family moved to another city. A violent guy from her new school disappeared because of her and this man was mysteriously replaced by a different guy. Everyone believes he was the same guy but Seira knows he is different. That mysterious guy is Rylan. He came for one thing, and that is to kill Seira whom he calls Norcana. Rylan belongs to the human race but possesses the power to kill demons eating humans for sustenance. Their family exist to live one purpose, and that is to kill Norcana and stop her from reviving the rest of the demons. He must fulfil his purpose. But as Seira learns about the intent of her existence. She refuses to believe her fate. Can they still follow through with their significance when both fell for each other?
like
bc
You Found Me
Updated at Nov 18, 2020, 17:42
Ivy is a struggling single mom who met Eugene, a chick-magnet at the most convenient time. She needed his help to save her son. When things get better. Greg comes back for his son. She gave him away thinking his life will be better. Will she change her mind or will she look forward to a future with Eugene?
like
bc
When Love Sucks
Updated at Nov 15, 2020, 22:33
Ang buhay ay puno ng problema lalo na pagdating sa pag-ibig. And staying away from people involve is one of the best choices to temporarily forget the problem. Ito ang naging paraan ni Angela Reyes upang panandaliang makalimot sa break up heartache na dinaranas niya. Dito niya makikilala si Eddy Tashler. Ang lalakeng nawalan na ng tiwala sa salitang pag-ibig. But life has something more than love. There's pain. Laughter. Lies. And self doubt. But can love really change it all? Ano bang klaseng love ang kailangan para tuluyang sumaya ang buhay ng isang tao? Find out how Anj and Teddy manage to find the answers to their questions about life and love.
like
bc
Girlfriend ako ng Gangster
Updated at Sep 23, 2020, 18:48
Life goal ni Akane Sato ang mapanatili ang kaayusan sa Shiguru High bilang vice president ng student council para mapansin ng kanyang ultimate crush na si Ryoku Yurii na kanilang president. Ngunit nang dahil sa maling akala, magiging prinsesa siya ng gang leader ng grupong Bluejays na si Daisuke Yurii. Being surrounded by deliquents is not what Akane wanted. Isa iyon sa iniiwasan niya dahil ang dating kasintahan na si Usui Endo na isa ring gang leader. Paano haharapin ni Akane ang gulong dala ng mga barumbadong gang leaders ngayong buhol-buhol na ang buhay nila? At paano haharapin ni Akane ang katotohanang sa likod ng kanilang tunay na katauhan?
like