Story By Synea Moon Writes
author-avatar

Synea Moon Writes

ABOUTquote
Synea is a woman who loves blue tulip and moon. She writes to express love and shines light to those who experience sadness and brokeness through writing. In short, she writes to be the moon of her readers!
bc
Hiding The Idol's Twins
Updated at Mar 15, 2024, 20:27
Ang tanging nais lamang ni Synea ay isang simple at tahimik na buhay. Kahit pa isa siyang CEO ng talent agency na namana niya sa kaniyang ama ay lagi pa rin itong mailap sa mga kalalakihan. Para sa kaniya mas importante ang karera kaysa magkaroon ng sariling pamilya. Ngunit paano kung sa isang gabi ng di sinasadyang pangyayari ay mabago ang lahat? Paano kung maging si Synea sa tabi ng isang lalaking ngayon lamang niya nakilala? Paano kung ang lalaking ito pala ay si Pierre Claude Hiyashi, ang pangunahing bokalista ng Quartent Alliance? Sa kaniyang paglayo ay dala-dala niya ang lihim ng gabing iyon kasama ang kaniyang pagbubuntis. Pero paano kung makalipas ang limang taon ay magkrus muli ang kanilang mga landas? Magbago kaya ang pananaw ni Synea? Maprotektahan niya kaya ang kaniyang mga anak laban sa gulo ng mundo ng kanilang ama? Higit sa lahat, may puwang ba ang pag-ibig sa dalawang taong parehas na pinahahalagahan ang kanilang karera? Pwede pa bang maitama ang isang gabing pagkakamali na nagbunga ng dalawang supling? Ano ang pipiliin mo pamilya o karera?
like