Story By Ice canjie
author-avatar

Ice canjie

ABOUTquote
“A professional writer is an amateur who didn\'t quit” ~ Richard Bach Hi, it’s me Ice canjie. You can call me “Yelo” (Stary Exclusive Writer) Note: Many of my old books are unedited. You can encounter plenty of mistakes reading them, including typos, grammatical error, misspelled words and misused of punctuations. So please be guided.
bc
The Billionaire’s Surrogate Wife (ENGLISH)
Updated at Nov 17, 2023, 07:52
Assi Miller, a resilient saleswoman on department store, found herself at a crossroads when fate introduced her to the enigmatic billionaire, Alejandro Portalejo. Intrigued by his proposition, she agreed to embark on a unique journey - to become a surrogate mother for his long-awaited child, in exchange for a life-changing sum of money. However, as the day of the baby's arrival approached, Assi's heart began to stir with a newfound sense of connection and attachment. Deep within her, a maternal instinct blossomed, causing her to question the transaction that had brought her here. She longed to return the money and make a decision based on love and compassion, rather than mere financial gain. But Alejandro, driven by his unwavering desire to have a child of his own, remained resolute in his pursuit. Their paths intertwined in a complex dance of emotions, as Assi grappled with her conflicting desires and the weight of her choices. The story of Assi and Alejandro's unconventional journey is one of love, sacrifice, and the unyielding pursuit of dreams.
like
bc
Mafia Boss Addiction
Updated at Oct 24, 2023, 21:50
Napilitan si Sebiana na ibenta ang kaniyang kabilang kidney kapalit ng limang daang libong piso upang matustusan ang gastusin sa buwan-buwang therapy ng kaniyang amang may sakit na cancer. Si Matteo Sublerri ang tumanggap at bumili ng kaniyang kidney, at pagkatapos ng tagumpay na operasyon ay pinahanap siya nito at hindi na tinantanan pang muli. Nais siyang angkinin ng lalaki at gawing pagmamay-ari nito. He was so addicted to her. The man was so possessive and powerful, lingid sa kaalaman niya na isa itong underground big boss at handang gawin ang lahat, kahit na kumitil ng buhay para lamang maangkin siya nito. Paano kung may iba pang dahilan ang paglapit sa kaniya ng lalaki?
like
bc
Marrying the Arrogant Billionaire
Updated at Oct 7, 2023, 01:37
Book 3 of The Billionaire’s Surrogate Wife WARNING: MATURED CONTENT (SPG) Matagal nang itinakda si Eros upang ipakasal sa isang dalaga na anak ng kaibigan ng kaniyang ama. Si Mauve. Bata pa lamang sila ay lihim nang napagkasunduan ng kanilang mga magulang ang bagay na iyon, at lingid iyon sa kanilang kaalaman. Nang tumungtong sa napagkasunduang edad ay roon ipinagtapat ng kanilang mga magulang ang katotohanan. Gumuho pareho ang kanilang mundo lalo na at pareho silang may ibang gustong marating. Hindi naman iyon ipinilit pa ng kanilang mga magulang, subalit ang tadhana ang gumawa ng paraan; nagbunga ang isang gabing pagtatálik nila nang parehong nalunod sa alak. Sapilitang ipinakasal ng ama ni Mauve ang anak kay Eros nang dahil sa sanggol na dinadala. Paano nila pakikisamahan ang isa’t isa bilang mag-asawa gayong hindi naman sila gaanong magkakilala?
like
bc
Mafia Boss Owns Me
Updated at Feb 6, 2023, 05:56
WARNING: MATURED CONTENT (SPG) TITLE: MAFIA BOSS OWNS ME Walang ibang ginawa si Count kundi ubusin ang pera niya sa pagsusugal at pagbabayad ng iba’t ibang kababaihan upang paligayahin siya tuwing gabi. Parausan niya lamang ang mga ito, lalo na at matindi ang pangangailangan niyang sekswal. Isang araw ay nalugmok siya sa malaking pagkakautang. Hinahabol siya ngayon ng mga pinagkakautangan dahil malaki-laki na ang naipong interest dito, at umabot na sa puntong buhay niya na ang kapalit. Kinailangan niyang tumakas upang isalba ang kaniyang buhay, kaya naman laking pasasalamat niya nang may isang babaeng magligtas sa kaniya at dalhin siya nito sa isang madilim na mansion at sapilitang pinakasalan. Magbago kaya siya?
like
bc
The Billionaire’s Surrogate Wife
Updated at Oct 7, 2022, 23:33
WARNING: MATURED CONTENT (SPG) BOOK I AND 2 Assi Miller, isang sales lady ng isang malaking department store. Handa niyang gawin ang lahat upang maisalba ang sarili sa kahirapan. Kaya naman nang dumating sa kaniyang buhay ang isang alok ng bilyonaryong si Alejandro Portalejo ay kaagad niya itong tinanggap nang walang pag-aalinlangan. Ito ay ang maging surrogate mother ng anak nito kapalit ng malaking halaga. Ngunit biglang nagbago ang isip niya nang tuluyang maipanganak ang sanggol. Gusto niya nang ibalik ang pera ng lalaki nang buo. But Alejandro was determine to have his own kid in any way...
like
bc
The Billionaire’s Wrong Bride
Updated at Jul 18, 2022, 00:38
WARNING: MATURED CONTENT (SPG) Papasok na sana si Sachzy sa trabaho bilang double ng ilang bigating artista sa pelikula nang bigla na lamang siyang madukot at dalhin sa isang madilim na lugar. Nagising na lamang siya kinabukasan na nakasuot na ng damit pangkasal at lulan ng isang wedding car patungo sa isang simbahan. Ibinaba siya sa tapat nito at sapilitang pinapasok sa loob ng apat na lalaking tinutukan siya ng baril at pinagbantaan. Mula sa altar ay naghihintay ang isang matangkad at guwapong lalaki—Si Lissandro ’Sandro’ Moretti. Nakatakda itong ikasal sa babaeng hindi pa nakikita nang personal ngunit aksidenteng naikasal kay Letina na siyang sapilitang dinala sa simbahan at nagpakasal sa lalaki. Ano kaya ang nangyari?
like
bc
Bed Of Thorny Roses
Updated at Mar 31, 2022, 16:14
Warning: Matured Content (R-18) Unang beses lamang nakatanggap ng rejection si Liam upang maikama ang isang babae, at hindi niya akalaing sa isang anak lamang ng mambubukid. He always got what he wanted. Babae mismo ang lumalapit para sa kaniya, ngunit iba si Piper; anak ng mag-asawang trabahador sa kanilang hacienda. Inalok niya ito ng malaking halaga para sa isang gabi, subalit mariin itong tumanggi. What will he do after the first rejection in his life? Find out what are the things Liam can do, just to bring Piper in his bed of thorny roses. Villarama Hunks Series 2
like
bc
Paid to be Yours
Updated at Jan 27, 2022, 07:55
Warning: Matured Content (R18) “There’s no way to escape now, Soffie. You are paid to be mine.” Napilitang magtungo si Soffie sa Kuwait upang magtrabaho at buhayin ang kaniyang pamilyang naiwan ng yumaong ama. Subalit anim na buwan lamang ay ipinatapon siya ng kaniyang agency pabalik sa Pilipinas. Pilit na pinagkasya ang kakapiranggot na ipon habang muling naghahanap ng trabaho sa Maynila. Gumuho ang kaniyang mundo nang malamang ibinenta siya ng ina sa isang bilyonaryong kahit kailan ay hindi niya nakilala, si Nick Alvarez. Isang underground big boss at may kakaibang intensyon sa kaniya. Sapilitan siya nitong kinuha mula sa kaniyang pamilya at tuluyang inangkin. Ano na lamang ang dapat niyang gawin? Is there a way for her to escape the fact that she was paid to his?
like
bc
Wild Nympho's Maid
Updated at Dec 1, 2021, 19:56
WARNING: MATURED CONTENT (SPG) Napadpad si Athena Nova sa isang isla nang dahil sa isang aksidente. Nawalan siya ng alaala. Nakilala niya ang anak ng Sebastian na siyang nagmamay-ari ng Isla Elysian, ito ay si Lucas. Isang certified na ‘babaero’ at ‘manggagamit’. Namasukan siyang kasambahay sa mansion ng mga Sebastian at hindi naiwasang makadaumpalad si Lucas. Masungit ito at hindi siya nakakitaan ng interest. Wala rin naman siyang balak na magkagusto rito, ngunit bakit hindi niya makalimutan ang nakaw na halik nito? Ano na lamang kaya ang buhay na naghihintay sa kaniya sa isla, at oras na magbalik ang kaniyang alaala?
like
bc
Unexpected Bodyguard
Updated at Jul 30, 2021, 19:12
“Whatever happen today and the next coming days, I will never regret that I was chosen to protect you.” Ken Lazaro, certified ‘gwapong’ crew ng isang 24/7 coffee shop. Seryoso, gwapo, matipuno at tahimik. Naging madalas ang kaniyang night shift, dahil iilan lamang ang lalaking crew ng coffee shop na pinagtatrabahuhan niya. They required a guy to be on duty at night. Isang babae ang pumukaw sa tahimik niyang mundo bilang night shift crew ng coffee shop. Pilya at prangka ito, tuwing alas kwatro ng umaga pumapasok sa shop suot ang isang hoodie jacket na pinarisan ng isang skinny jeans. Naging normal na lamang sa kaniya ang routine ng babae at nasanay na siya sa iisang inumin na ino-order nito sa araw-araw, ngunit lingid sa kaniyang kaalaman ang tunay na katauhan nito. One day, without any idea, he turned out to be her unexpected bodyguard. What happened?
like
bc
The Mafia Teens
Updated at May 8, 2021, 04:17
Seki Schoen Fustante, 18 years old, son of a wealthy man who runs an organization under the underground world. Handsome, athletic, smart and above all was the eldest and heir of the Fustantes, even a large and extensive organization of mafias. Together with his friends who are the children of giant mafia bosses he formed his own group, he called it Mafia Teens. A famous group of teenagers who do weird things in the underground world and get along with big personalities. At a young age he and his friends entered underground fights under their own world. Even so, would their knowledge and ability be enough to wrestle against Ziegler? A big boss of the mafia world that they accidentally collided because of their mission.
like
bc
The Mafia Lord
Updated at Jan 29, 2021, 17:47
Book 2 of The Devil Lord (Please read the book I) "Save our son, please!" Sa ikalawang pagkakataon ay nagpakasal muli ang mag-asawang si Hikari at Serviguel, nagbunga ng isang supling ang kanilang pagmamahalan, ngunit kaakibat nito ang panganib na hindi nila inaasahan. Ano na lamang kaya ang buhay na naghihintay kay Hikari kasama ang kaniyang asawa na isang Mafia Lord?
like
bc
The Mask
Updated at Jan 1, 2021, 01:41
WARNING: MATURED CONTENT (SPG) “Everyone has its own deepest secrets and the deceiving truth is undoubtedly the key to unveil it.” ... Isang matinik na assassin noon si Georgina kasama ang apat niyang kapatid. Nang mamatay ang nobyo ay gumuho ang kaniyang mundo at nagdusa nang labis hanggang sa napabayaan ang organisasyon na kinabibilangan. Brutal ang naging pagkamatay ng dating nobyo at nais niyang hanapin at lutasin ang kaso na isang taon nang hindi narersulba ng mga awtoridad. Kaya naman gagawin niya ang lahat upang mahuli ang tunay na may sala. Subalit magawa niya kaya iyon gayong napalilibutan siya ng mga taong mapagpanggap at nakasuot ng kani-kanilang maskara? Sa paglutas ng kaso ay nakilala niya ang isang binatilyong nagngangalang Tyrone Quidd. Mailap ito sa tao, tahimik at maraming nililihim. Kahit na minsan ay walang nakakita ng mukha nito dahil nagtatago ito sa isang itim na maskarang suot. Sino kaya ito at ano ang lihim na itinatago nito sa kaniya?
like
bc
Witch Wife
Updated at Oct 31, 2020, 04:54
Aquila, kalahating diyos at kalahating salamangkera. Isang makapangyarihang babaeng may sumpa ng kamatayan kung mananatili sa kaharian ng mga diyos, kung kaya't nagtungo siya sa mundo ng mga mortal at napunta sa loob ng katawan ng isang tao. Nang dahil sa isang aksidente ay nakilala niya ang matipuno, masungit at sikat na modelong si Maximus Schemeirg. Gwapo ito at may angking kakisigan, ngunit hindi niya maunawaan ang legguwahe nito. Dahil sa taglay na ganda ng katawang mortal na kaniyang pinasukan ay nagdesisyon ang lalaki na gamitin siya at agad na pakasalan upang maisalba ang sarili sa masamang balak ng ama. Dahil sa kaniyang kamang-mangan at paninibago sa mundo ng tao, ay nagtagumpay ang lalaki sa binalak. Ano na lamang kaya ang naghihintay na buhay ni Aquila sa mundo ng mortal kasama ang sikat na modelong si Maximus, at sa kaniyang katawang mortal na si Ada?
like
bc
The Devil Lord (Book I)
Updated at Sep 23, 2020, 06:28
Book I of The Mafia Lord “Then what do you want me to do? To be your slave?” I asked him in a very calm voice, pero ‘yong dibdib ko, napakalakas na ng tibok ng puso. Kaharap ko ngayon ang kidnapper ko, at pinagbabantaan akong papatayin. What should I need to feel? Pinunasan ko ang mga luhang nangingilid sa magkabilang pisngi ko. Kailangan kong lakasan ang loob ko! “Be my wife for six months.” What did he just say?! Ang tagal bago ko na-realized kung ano ang sinabi niya. How I wish na may defect lang ang tenga ko at mali ang narinig ko, but... “W-what?! Y-your wife? You evil! Ah!" Napahawak ako sa magkabila kong tenga nang paputukan niya ng baril ang ikalawang vase na nasa gilid ko. Nanginig ang buong katawan ko sa takot. Kung totoong may diyos, iligtas niya sana ako sa lalaking ito. "Let me finish,” mahina ngunit may diin sa tono nito. Hindi ko siya nilingon at impit na lamang na umiyak. “You will be my wife for six months and after six months, you will have your freedom to leave this place. I will immediately end the contract and I won't touch anyone from your family. I am not asking you for this, but I am ordering you. You can't run away from this, tomorrow is our wedding.”
like