Story By MadEli
author-avatar

MadEli

ABOUTquote
Simple human being who like adventure. Have a passion in writing to express what I feel and be free from emotions.
bc
Hanggang Saan Ang Kayang Gawin Para Sa Pag-ibig?
Updated at May 7, 2024, 02:14
Ang istoryang ito ay patungkol sa iba't-ibang pamumuhay ng bawat tao. Ipinapahiwatig sa kwentong ito ang mga kadahilanan at mga hadlang pagdating sa pag-ibig. Hindi lahat ay may kakayahang kontrolin ang takbo ng sitwasyon sa pamumuhay at pag-ibig. Kahit pa man ay walang sinuman ang perpekto sa mundong ito at tanging pag-ibig lamang ang makapagbibigay ng kapayapaan at kaligayahan sa ating mga puso.
like
bc
Can't Forget You
Updated at Feb 3, 2024, 00:33
Ito'y patungkol sa dalawang taong mag iibigan na napabilang sa magkaibang pangkat o uri ng pamumuhay sa kanilang mundong ginagalawan. Bawat isa ay may tungkuling ginagampanan na hindi pwedeng balewalain sa kanilang kinabibilangang pangkat.
like