Story By มู่หลันหลัน
author-avatar

มู่หลันหลัน

ABOUTquote
ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะ นามปากกา มู่หลันหลัน / หลันหลัน兰蓝
bc
ลิขิตฟ้าสั่งนางร้าย
Updated at Apr 23, 2024, 06:30
ความสัมพันธ์ระหว่างนางกับเขาผูกพันกันมาแต่ชาติปานใด เหตุใดจึงตัดไม่ขาดเสียที ต่อให้ตายแล้วเกิดใหม่ความเจ็บปวดก็ยังฝังรากลึกติดไปทุกชาติไม่เคยจางหาย สวรรค์ก็ชั่งใจร้ายโยนโอกาสที่นางไม่เคยร้องขอให้กลับสู่ความวุ่นวายในอดีตชาติอีกครั้ง
like