Story By Jen Dreamer
author-avatar

Jen Dreamer

bc
The Mistake Marriage: Drake Grey & Cheska Steele
Updated at Mar 24, 2021, 08:21
Mahal ni Cheska si Drake sa loob ng labindalawang taon, ngunit siya ay ipinadala sa bilangguan ni Drake sa maling akala at paniniwala. .. Pagkalipas ng limang taon, bumalik siya ng malakas at mayaman, at hindi na siya ang babaeng nagmahal sa kanya nang buong kababaang-loob! Kasama ng anak nila na hindi alam ni Drake. Bumalik siya kasama ang galit sa puso niya at ang planong pag hihiganti sa mga taong nanakit sa kanya kabilang na Biological parents niyang di siya kinikilala. "Cheska Simula ngayon, handa akong gamitin ang natitirang buhay ko upang matubos ang aking mga kasalanan . " Humakbang si Cheska tungo kay Drake: Gusto kong patawarin ka, Mapapatawad lang kita pag ikaw aya patay na. ..."
like