Share:

Saving My Sunshine (tagalog)

xiunoxki Paranormal

305 reads

(tagalog story / completed / Ghost)

Ghost do fall in loved!
Nakasulat sa kapalaran nina Lukas at Sunshine na sila’y magtagpo. They’re reincarnated para ituloy ang masaklap na nangyari sa kanilang pagmamahalan, one-hundred thirteen years ago. Pero sa muli nilang pagkikita, paglalaruan sila ng tadhana, isa nang multo si Sunshine. Ngunit sa tuwing hahawakan ni Lukas si Sunshine, kasabay ng liwanag ay nagkakaroon ang dalaga ng katawan. Kailangan madaig ang sumpa upang tuluyang mabuhay si Sunshine – sumpang ibinigay ng mga itim na multong puno ng inggit at hahadlangan ang kanilang pagmamahalan.
Matutuloy ba ang kanilang pag-ibig na sila’y buhay pa? O sila’y kapwa multo na?

Unfold

Tags: DarkKarma/DestinySunshineWeirdWitchDramaTragedyComedyGirlpowerContestBxG
Latest Updated
KABANATA 37

DAHAN-DAHAN KONG minulat ang aking mga mata. May naaninag akong taong nakatingin sa ‘kin. “Lukas, apo,” narinig kong tawag niya sa ‘kin, si lolo. Ilang saglit pa, naging malinaw na ang imahe niya.

“Si Sunshine?” tanong ko. Babangon sana ako mula sa pagkakahiga ko, pero pinigilan ako ni lolo.

“Dalawang araw kang walang malay, baka hin……

Comment