Share:

Saving My Sunshine (tagalog)

xiunoxki Paranormal

195 reads

(tagalog story / completed / Ghost)

Ghost do fall in loved!
Nakasulat sa kapalaran nina Lukas at Sunshine na sila’y magtagpo. They’re reincarnated para ituloy ang masaklap na nangyari sa kanilang pagmamahalan, one-hundred thirteen years ago. Pero sa muli nilang pagkikita, paglalaruan sila ng tadhana, isa nang multo si Sunshine. Ngunit sa tuwing hahawakan ni Lukas si Sunshine, kasabay ng liwanag ay nagkakaroon ang dalaga ng katawan. Kailangan madaig ang sumpa upang tuluyang mabuhay si Sunshine – sumpang ibinigay ng mga itim na multong puno ng inggit at hahadlangan ang kanilang pagmamahalan.
Matutuloy ba ang kanilang pag-ibig na sila’y buhay pa? O sila’y kapwa multo na?

Unfold

Tags: DarkKarma/DestinySunshineWeirdWitchDramaTragedyComedyGirlpowerContestBxG
Latest Updated
KABANATA 27

“MABALIK TAYO SA babaeng multong nagpapakita kay Jose noong mga bata pa kami,” pagsisimulang muli ni Mang Pedro. “Hindi niya tinigilan ang pamilya Sinag. Maging ang mga kasambahay, tinakot niya at nagsialisan – ang pamilya namin ang tanging natira. Kumalat mula noon ang balita tungkol sa multo sa bahay na ito. Ang multong iyon, ay siyang multo r……

Comment