bc

POWER OF DESIRE (FILIPINO: SPG)

book_age18+
68.0K
FOLLOW
462.5K
READ
one-night stand
playboy
goodgirl
CEO
boss
drama
sweet
no-couple
office/work place
like
intro-logo
Blurb

"Save your heart Aria. s*x at anak lang ang gusto ko, kapalit ang perang kailangan mo."

-James

"Hindi mo na kailangang magsalita dahil nasasabi naman sa akin ng katawan mo kung ano talaga ang gusto mo."

-James

chap-preview
Free preview
PROLOGUE “FLAVOR OF THE MONTH”
"OH god you're so deep" ang nasasarapang ungol ni Paula nang magsimula siya gumalaw sa ibabaw ni James sa posisyong kung tawaging ay reverse cowgirl. "you're so big, I can feel you in my tummy," pagpapatuloy nito habang unti-unting binibilisan ang pagalaw sa ibabaw niya. Noon hinawakan ni James ang balakang ni Paula saka ito sinabayan sa ginagawa nitong papabilis na paggalaw. Hindi niya maitataging lalo siyang nag-iinit habang pinagmamasdan ang maliit na baywang nitong tila gumigiling sa ibabaw niya. Lalong nag-aalab ang pakiramdam niya na tila naglalagablag siyang apoy dahil sa matinding pagnanasa na nararamdaman niya para sa babae. Dahil maging ang magkakasunod nitong ungol at singhap ay isa rin sa maraming dahilan kung bakit nararamdaman niya ang lalong pagkagalit ng kaniyang p*********i na ngayon ay parang kambiyo ng isang sasakyan habang si Paula naman ang driver kaya ipinaubaya na niya iyon sa babae. "f**k me harder James! Oh yes, just like that, don't stop!" sigaw nito sa pagitan ng katulad ng sinabi niya kanina ay nakapag-iinit at walang patid na mga halinghing. Ilang sandali pang hinayaan ni James na gawin ni Paula ang gusto nito sa kaniyang ibaba. Ang totoo ay gusto rin naman niya ang ginagawa nito at hindi niya mapigilan ang magpakawala rin ng magkakasunod at mahihinang ungol dahil sa tindi ng kaligayahan na kaniyang nararamdaman. Nang hindi makatiis ay pinatuwad niya ang babae at mula sa likuran nito ay pabulusok niyang ipinasok sa bukana nito ang galit niyang p*********i. Noon impit na napatili si Paula. Katulad ng maraming babaeng nagdaan na sa buhay niya. Isa si Paula sa kung tawagin niya ay kanyang flavor of the month. Dalawang linggo na ring mahigit mula nang makilala niya ito sa isang bar sa Makati kung saan malapit ang Business Process Outsourcing o BPO company na pinapasukan nito bilang isang Team Manager. Maganda, makinis, maputi at sexy. At totoong napakahusay sa kama. At napatunayan niya iyon nang mismong unang gabing iyon na nagkakilala sila kung saan hindi siya nahirapan na pabigayan ito at pa-ayunin sa gusto niyang mangyari. Dahil sa simula pa lamang, sa kilatis niya kay Paula, ito ang tipo ng babaeng hindi mahilig magpakipot. At hindi nga siya nagkamali roon. Dahil mainit ito, mapusok at iyon ang gustong-gusto niya. "Oh god, don't stop yesss!" anito habang pikit ang mga matang ninanamnam ang bawat ulos niya sa mismong p********e nito. "Oh James, s**t James lalabasan na ako, hayan na malapit na! s**t! s**t!" dugtong pa ni Paula saka sinundan ang sinabi ng isang nasasarapan na halinghing. Pagkatapos ay suminghap ito saka isinubsob ang mukha sa mismong kama kung saan halos ibaon nito ang mukha sa matinding kaligayahan na alam niyang nararamdaman ng babae nang mga sandaling iyon. Humugot ng isang malalim na buntong hininga si James nang maramdaman ng binata na malapit na rin siyang labasan ay mas lalo pa niyang binilisan ang paglabas-masok sa bukana ni Paula. Hindi pa siya nakatiis, hinila niya ang buhok nito saka buong paghahangad na hinalikan sa mga labi habang patuloy niyang inaangkin. Magkakasunod ang ginawa niyang pag-ulos. Buo at malalalim sa paraan na alam niyang tatamaan ng p*********i niya maging ang pinaka-dulong bahagi ng loob ng p********e ni Paula. Hindi niya inihinto ang ganoong ginagawa kahit alam niyang halos panawan na ng ulirat ang babaeng kaniig niya. Ilang sandali pa, matapos iyon ay pagod nilang ibinagsak ang mga sarili sa malambot na higaan. "Ang galing mo" ang nakangiti at satisfied na compliment sa kanya ng babae. Natawa ng mahina roon si James. "Thanks," anitong itinulak ang babae patihaya sa hinalikan. "One more round bago ako umuwi?" aniya rito. Nanlaki ang mga mata ni Paula. "Seriously?" anitong nangingislap ang mga mata sa matinding paghahangad na naman. "May extra ka?" Noon inabot ni James ang pantalon nitong maong sa kalapit na silya saka inilabas mula roon ang isang silvet sachet. "What do you think?" anitong sinimulang pagluruan ang bagay na nasa pagitan ng mga hita ni Paula. Napadaing sa sarap ang babae. At para makatiyak na hindi ito makatatanggi ay dahan-dahan niyang ipinasok ang isang daliri sa p********e nito. Ilang sandali pagkatapos ay sinimulan niya iyong ilabas-pasok roon sa nanunudyong paraan. "J-Jamessss," halinghing ni Paula sabay kapit sa braso nitong may kamay na abala. "Please," ang nagsusumamo nitong sabi na halatang bitin na bitin. Noon walang sinayang na panahon ang binata. Mabilis na mabilis niyang muling inangkin si Paula, kaya muli, katulad kanina ay napuno na naman ang kwadradong silid na iyon ng magkakasunod na tili at halinghing ng babaeng pinaliligaya niya. ***** ONE NIGHT STAND ONE MONTH LATER PARANG binibiyak sa sakit ang ulo ni Aria nang magdilat ng mata ang dalaga. Ilang sandali niyang ininda iyon bago matuon ang pansin sa nananakit na ibabang parte ng kanyang katawan. Napaungol siya nang biglang gumuhit ang sakit sa likuran ng kanyang ulo. "Hungover," bulong niya saka niyakap ang malambot na unan na nasa kabilang bahagi ng kamang kinahihigaan niya. Nang mga sandaling iyon tamang nakarinig siya ng malakas na lagaslas ng tubig mula sa banyo. May naliligo... Ang kabilang bahagi ng isipan niya habang nanatili sa ganoong ayos. Ilang sandali pagkatapos ay natigilan siya kasabay ng mabilisang paglamon ng kaba sa kanyang dibdib. Inalis niya ang unan na nakatakip sa kanyang mukha saka nanlaki ang mga mata. "Diyos ko, anong pong ginagawa ko?" ang takot na takot niyang tanong habang nakatitig na salaming kisame ng silid. Iginala niya ang kanyang paningin. Actually hindi lang ang ceiling ang salamin kundi ang kabuuan ng silid. Natilihan siya roon saka napabalikwas ng bangon. Sa sahig nagkalat ang ilang pamilyar na piraso ng damit. Nag-init ang mga mata ng dalaga saka nagmamadaling bumangon at nagbihis. Hindi na ako malinis. Hindi na, nasayang lang lahat ng pangaral sa'kin ng mga magulang ko. Wala akong kwentang anak. Wala akong kwentang tao! Ang kabilang bahagi ng isip niya nang mapagmasdan ang pulang stain sa kulay puting bedsheet. Nagpahid siya ng mga luha saka dinampot ang bag niyang nakapatong sa bedside table. Noon nahagip ng paningin niya ang isang black calling card. JAMES SEBASTIAN JR, President & CEO, Sebastian International Bakeshop. Ang naka-print sa card. Pagkatapos ay nagmamadali nang lumabas ng silid saka naglakad palayo.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

SHE'S MINE NOW - SPG (Completed)

read
252.0K
bc

Stranger In Bed- SPG

read
1.3M
bc

The President's Affair (SPG)

read
141.7K
bc

Just A Taste (SPG)

read
845.9K
bc

Sold To A Mafia Boss (R-18 COMPLETED)

read
385.3K
bc

The Secret Wife (Filipino)

read
564.7K
bc

Sexytary |SPG|

read
453.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook