Twenty-four

1672 Words

CHAPTER 24 BEBANG… PANSIN KO na problemado si Amo, hindi lang iyong basta problemado mukhang malaki ang problema nito. Ang init kasi ng ulo niya, panay ang sigaw niya hindi lang sa akin maging doon sa ibang mga lahi na empleyado niya. Para pa ngang nag-aaway sila ng asawa nito at maging ang mga anak nito nadadamay na rin sa init ng ulo niya. ilang araw nang ganito ang amo namin, na hindi ko naman maintindihan ang mga pinagsasabi kasi ang bilis na nga na magsalita Arabic pa. “Beverly! Yalla! Taeal!!” sigaw naman niya sa akin. Sabi niya puntahan ko raw siya, kaya iyon ang ginawa ko. iniwanan ko ang pinupunasan ko na stall para lang lapitan siya. “Yes Baba?” alanganin na tanong ko sa kaniya. Natatakot ako, kasi galit na galit siyang nakatingin sa akin na parang kakatayin na niya ako.

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD