twenty-five

1270 Words

Chapter 25

BEBERLY…

FIVE YEARS LATER…

Napakabilis ng panahon, hindi ko man masasabing hindi ko namalayan ang taon na nagdaan. Alam ko na parang kailan lang nang magsimula ang lahat ng problema ko. Pero heto na ako ngayon palabas na nang eroplano na kalalapag lang sa paliparan, galing ng Dubai.

Makalipas ng limang taon, ngayon lang ako nakalaya, na hindi pa ng asana ako makakalaya kung hindi lang nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng bawat bansa—Pilipinas at Dubai. Tungkol sa mga Pilipino na nagkaroon ng kaso sa Dubai, na palalayain na lang ang mga Pilipinong nakakulong at ipapa-deport na lang. Hindi na bibigyan ng chance na makabalik ng Dubai as in ban na kami sa pagpunta ng Dubai.

Wala rin naman akong balak na bumalik ng Dubai, kahit na mabulok na ako rito sa Pilipinas hinding-hindi na ako m

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeAdd