Forty-nine

2300 Words

Chapter 49 BEBANG… “ILILIPAT NA ‘tin ang mga magulang mo,” ani Calix nang makabalik siya. Mabuting naunahan ko naman si Calix na makabalik sa may puntod ng mga magulang ko. Pero sa pagbalik niya may kasama na siyang mga tao na siyang naglilinis ngayon ng puntod ng mga magulang. “Calix, hindi mo naman kailangan na gawin iyon.” Nakaakbay siya sa akin, may hawak na siyang paying para sa aming dalawa habang pinapanood niya ang mga maglilinis ng puntod ng mga magulang ko. “It is better, Beverly. Pagtatabihin na ‘tin ang puntod ng mga magulang mo, ng anak na ‘tin at ng Mommy ko. So whenever we wanted to go visit them isang puntahan na lang ang lahat.” Paliwanag niya sa akin. Hindi na ako nakapagreklamo pa, kasi tama naman siya ng sinabi. Maganda nga ang suhestyon niya na ilipat ang mga ma

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD