Fifty

2273 Words

Chapter 50

BEBANG…

DALAWANG araw ang mabilis na lumipas, hindi umuwi si Calix. Ni hindi nga niya ako tinawagan man lang para sana sabihin sa akin kung bakit hindi siya uuwi. Basta naghihintay lang ako dito sa bahay kung kailan siya uuwi. Kapag tatawagan ko naman siya, hindi ko naman siya ma-contact.

“Nasaan ka na ba, Calix?”

Nag-aalala na ako sa kaniya, lalo pa nga at para siyang may kaaway noong huling nagkasama kami.

Para malibang ako, naglinis na naman ako ng buong bahay namin ni Calix. Kahit pa malinis naman ang buong bahay, at kalilinis ko lang kanina.

Bandang hapon nang makatanggap ako ng tawag, tuwang-tuwa pa naman ako at excited na sagutin ang tawag nang akala ko ay si Calix ang tumatawag. Pero Thalia pala ang tumatawag sa akin.

“Bakit parang ang lungkot mo?” tanong sa akin ni Thalia.

M

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeAdd