Forty-eight

1709 Words

Chapter 48 BEBANG… “WALA KANG pasok?” takang tanong ko kay Calix nang bumaba siya na hindi siya nakagayak na pang-opisina. Nasa kusina na ako para maghanda ng agahan naming dalawa. Para na talaga kaming mag-asawa nito, kasal na lang ang kulang at syempre baby. Hindi pa namin napag-uusapan ni Calix ang tungkol sa kasal. Pero ang paggawa ng baby palagi naming pinag-uusapan, palagi naming ginagawa. Palagay ko nga hindi lilipat ang buwan na ‘to baka malalaman ko na lang na buntis na ako. Umiling siya, “I feel like not working today. Saan mo gustong pumunta ngayon?” Mabilis akong napangiti nang tanungin niya ako, may gusto pa naman talaga akong lugar na puntahan ngayon. Ilanga raw ko na ‘tong iniisip na ipagpaalam kay Calix, mabuti at hindi siya papasok ngayon. “Pwede ba tayong umuwi ng S

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD