Forty-seven

2173 Words

Chapter 47 BEBANG… NAKAKALULA ANG bahay nila Thalia, siguro doble ng bahay na tinutuluyan ko ngayon na binili ni Calix para sa akin ang bahay nila Thalia. “Ang laki ng bahay mo, Tata.” Manghang-mangha na bulalas ko. “Sus, hindi ka ba ibinili ng kasing laki ng bahay namin niyang Vera Cruz mo.” Nginitian ko lang siya bilang sagot, ayokong pag-usapan ang kung ano ang ibinibigay sa akin ni Calix. Pinapasok niya ako sa loob, at kung gaano ako kamangha sa labas ganoon din sa loob ng bahay nila Thalia. “Hi po Tita Ninang kong Gordus,” bati sa akin ni Dark. “Gorgeous anak, anong Gordus?” pagtatama naman ni Dimitri na nakasunod lang sa anak nito. “Gano’n din poi yon Tatay kong Yummy.” Sagot ni Dark saka ito tumakbo na palabas ng bahay. Nagkatinginan sila Dimitri at Thalia, “susundan ko n

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD