Forty-six

1884 Words

Chapter 46 BEBANG… UNTI-UNTING NAKAPAG-ADJUST na ako sa buhay namin ni Calix. Medyo sanay na akong nakakulong lang sa bahay, walang ginagawa at naghihintay lang kung kailan uuwi si Calix. Halos mag-iisang buwan na rin naman kami sa ganitong sitwasyon na dalawa. Inilalabas naman ako ni Calix paminsan-minsan para daw mawala ang inip ko. Pero ganoon pa rin naman, kahit na ilabas niya ako ng bahay, naiinip pa rin ako. Madalas pa rin naman na hindi siya umuuwi dito, rason niyang may bahay pa rin siya na kailangan niyang uwian. Inintindi ko na lang, baka magagalit pa ang tatay ni Calix kapag hindi na ito umuwi sa bahay nila. “Wala ka bang itatanong sa akin?” Nagulat ako nang magsalita siyang bigla na hindi ko namalayan na nasa tabi ko na pala. Katatapos lang niyang maligo, at naghahanda

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD