Sixty-two

2069 Words

Chapter 62 BEVERLY… THIS IS CRAZY. Really crazy, that I’d really agree with him and now we’re heading to a place where we will stay for this night. Hindi ko na nga alam kung papaano nga ba nila ako napapayag na dalawa. Basta tumango na lang ako habang nakatitig sa mukha nilang dalawa. Ang bilis talaga ng mga nangyayari kapag si Calixtro na ang kaharap at kausap ko. Para siyang may magic na hindi ko magawang tumanggi sa kaniya. Panay lang ako sabi na hindi na ako magpapalinlang kay Calixtro, pero heto ako kasa-kasama niya. pumayag sa kung anong gusto niyang mangyari at hindi na naman nag-iisip kung ano ang kahihinatnan ko nito. Hindi ko man lang naisip kanina, hindi na lang ako ang masasaktan ngayon. May Chase na akong dapat na ingat at protektahan laban kay Calixtro. Pero alam ko na

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD