Sixty-one

2411 Words

Chapter 61 BEVERLY… BAKIT PAKIRAMDAM ko biglang na-out of place ako sa dalawang ito. Sa may sasakyan sila ang magkatabi at ako ang nasa likuran. “Is this your car?” tanong ni Chase kay Calixtro. Hindi ako pumayag na silang dalawa lang ang lalabas, kaya sumama talaga ako sa kanila. Baka mamaya niyan biglang itakbo na ni Calixtro ang anak ko. Baka mamatay na lang ako bigla kapag ginawa iyon ni Calixtro sa akin. Mawala na lahat sa akin, kahit tumanda na akong walang s*x okay lang sa akin. Basta kasama ko si Chase okay na ako doon, matigang man ako habang buhay. “No, I don’t have a car.” Sagot ni Calixtro. “Then whose car is this? This is cool, I like this car. Mommy can I have this car when I grow up?” baling sa akin ni Chase mula sa passenger seat. “I just borrow this car from a tru

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD