Sisty-three

2422 Words

Chapter 63 BEVERLY… CALIXTRO HAD a strong muscles, nakakaya niya akong buhatin habang walang tigil siya sa pagtikim sa buo kong katawan. He never leave any part of my body unlick with his very skillful tongue. “Oh my God!” naibulalas ko na lang. Nang mula sa pagkakandong ko sa kaniya, itinaas niya ang katawan ko sa may balikat niya. And now my femininity was facing his sinful yet so pleasurable tongue. Napahawak ako sa buhok niya, sa takot kong baka malaglag ako. Matigas na sahig pa naman sa banyo ang kababagsakan ko. “You tastes good, Beverly.” Ungol niya sa pagitan ng pagkain niya. Wala akong masabi, ni hindi ko nga maibuka ang bibig ko para magsalita. Kung maibubuka ko man ang mga labi ko, panay ungol lang ang lalabas sa bibig ko. This is so much pleasure, hindi ko na maalala kun

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD