Sixty-four

2581 Words

Chapter 64 BEVERLY… ANG SAKIT ng buo kong katawan, hindi ako magrereklamo kasi kasalanan ko naman. Nakalimutan ko hindi na ako bata. Thirty one na ako, malamang tumanda na rin nga buto ko. Tapos sinubukan ko pang magpaka-wild kagabi, malamang talaga sasakit ang katawan ko. Isama pang mahigit limang taon na ang huling beses na ginawa ko ‘to. Pero kahit na masakit ang katawan ko, lalo na ang Maria ko, kailangan ko pa ring tumayo. Nanay nga ako hindi ba, so kailangan kong magpakananay ngayon. Kailangan kong maghanda ng makakain namin para sa agahan, asikasuhin ang mag-ama ko. Napabuntong hininga ako nang dahil sa alalahanin ko. Isang masaya at buong pamilya. Napalingon ako sa lalaking katabi na ngayon ay ang himbing pa rin nang tulog, na nakadapa pa talaga kung matulog. Gulo-gulo ang buh

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD