Sixty-five

2205 Words

CHAPTER 65 BEVERLY… MATAPOS ANG habulan blues ng dalawa, nagpasya sila Calixtro at Chase na lumabas ng bahay. Iniwanan nila ako, ang paalam nila bibilhan nila ako ng bra. Promotor talaga si Calixtro, lumalabas talaga na magkaugali sila ni Chase kahit pa ngayon lang naman nagkasama ang dalawa. In-born ba ang mga ugali, hindi ba iyon nade-develop lang. Lalo na ang manahin ang ugali ng isang tao? Namamana ba ang ugali talaga? Habang ako lang mag-isa sa bahay, wala naman akong mapaglibangan. Walang TV dito, halatang kalilipat lang ni calixtro, o sinadya niyang manirahan dito tulad nga ng sabi niya. gusto niyang maranasan ang maging isang buo kaming pamilya. Kahit pansamantala lang kaming maging pamilya. Malamang naman na hindi siya dito nanirahan sa limang taon na wala ako sa piling niya.

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD