Sixty-six

2460 Words

CHAPTER 66 BEVERLY… “NAGLAYAS ako noon, nang mamatay si Mommy.” Napagpasyahan namin ni Calixtro na magkwentuhan kinagabihan. Natutulog si Chase sa gitna namin, habang kaming dalawa hindi na naman makatulog. Para kaming nagbabawi sa mga panahon na nawala sa aming dalawa. Wala kaming magandang tulog sa nagdaan na gabi pero heto na naman para sa puyatan. Walang himalang magaganap, kasi nga naglambing si Chase na sa tabi namin siya matulog. At ngayon nga nasa gitna naman siya at mahigpit na nakayakap kay calixtro. Nakakabigla na sa maikling panahon, parang close na agad ang dalawa. Mas madalas na sila ang magkasama ni Calixtro sa buong maghapon. “Bakit?” Natanong ko kasi sa kaniya iyong dahilan kung bakit siya nasa kalye noon samantalang mayaman naman pala sila. “How can I start with i

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD