Sixty-seven

2534 Words

CHAPTER 67

BEVERLY…

PAGGISING ko kinaumagahan wala na sa tabi ko sila Calixtro at Chase. Maaga pa naman, pero mukhang mas maaga na nagising ang dalawa.

Kahit medyo inaantok pa ako, bumangon na ako at maghahanda na ako ng kakainin namin. Napag-usapan na namin ni Calixtro kahapon nang hapon na ipapasok na nga namin ng day care si Chase. Sasamantalahin ko na gusto nga ni Chase na mag-aral, ang tamad pa naman noon kasi na mag-aral. Ngayon sinisipag siya kasi may babae nga raw kasi siyang popormahalan sa school.

“Saan na naman kaya nagsuot ang dalawang ‘yon?” tanong ko sa sarili ko nang paglabas ko ng kwarto wala sila Calixtro at Chase sa buong bahay. Sinilip ko na sila sa labas at maging sa likuran ng apartment namin wala sila doon. At alas-sais pa lang ng umaga, medyo madilim pa nga sa labas t

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeAdd