Sixty-eight

1098 Words

Chapter 68

BEVERLY…

PINANININDIGAN ko na talaga ang maging isang dakilang may bahay. Wala na akong pakialam pa sa totoong marital status ko ngayon. All that matters to me is Calixtro and our family. Silang mag-ama lang ang mahalaga sa akin ngayon, saka wala namang nakakaalam na kasal ako sa ibang tao.

Bakit ko pa nga ba patatagalin ang lahat, kung doon lang din naman kami patungo. Nauwi lang talaga sa wala ang lahat ng pinagdaanan ko. Pero kahit na sabihan akong tanga, at nagpapakatanga na naman sa ama ng anak ko. Again, I don’t care at all. Basta nakikita Kong masaya ang anak ko, masaya si Calixtro, masaya na rin ako

“Daddy, I want to be a doctor. Kaya mo akong pag-aralin to become a doctor?”

Nakapasan si Chase sa balikat ni Calixtro habang naglalakad kami pauwi. Galing kami sa bayan, natao

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeAdd