Sixty-nine

1970 Words

Chapter 69

CALIXTRO…

MAY USAPAN kami ni Beverly na dapat maaga akong umuwi para sa bahay na ako mananghalian. Pero dahil sa kumag na ‘to na nasa harapan ko ngayon hindi ko magawang umuwi nang maaga.

Hindi ko alam papaanong nalaman ni Caremon kung nasaan ako, basta na lang siyang sumulpot sa harapan ko. But I should knew better, mayaman ang mga Vera Cruz. I forgot that part of being Vera Cruz, we can do anything we wanted in just a snap of our finger. Name it and we’ll have it, I mean they’ll have it. Hindi ako Vera Cruz, at kung ako lang papapiliin talagang Matapang na lang sana ang surname ko.

Ngayon nasa isang maliit na restaurant kami ni Cameron, dito niya ako dinala matapos niya akong harangin kanina sa daan. Hindi na ako nanlaban pa, sumama ako ng kusa dahil sa gusto ko rin naman siyan

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeAdd