Thirty

1171 Words

Chapter 30 BEBANG… SAKAY AKO ng elevator pababa dahil sa may ipinabibili sa akin itong magaling kong amo. Akala ko nga talaga sa kapatid na ni Sir Thunder ako magtratrabaho. Pero hindi pa naman pala dahil sa hindi naman kami nagkita kahapon. Tapos ang init-init ngayon ng ulo ni Sir Thunder na parang may period ang loko. Ako ang pinagdidiskitahan, samantalang wala naman akong kamalay-malay sa pinagdadaanan niya. Pabulong-bulong ako nagme-make face pa nga ako habang sakay ng elevator dahil sa inis ko. Pero nagitigalan ako nang bumukas ang pintuan nang nasa tenth floor na ang elevator. Napanganga ako nang makita kung sino ang nakatayo sa labas ng elevator at nakatitig rin sa akin na gulat na gulat. "Tata?!" "Bebs?!" Sabay naming tawag sa isa't isa, nahatak ako ni Thalia palabas ng ele

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD